Općina Jarmina najosviještenija u Slavoniji po odvajanju komunalnog otpada

Projekt „Eko – edukacije“ provodi se u okviru Javnog poziva Ministarstva zaštite okoliša i energetike „Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom”, a sufinanciran je iz sredstava Europske unije, odnosno iz Kohezijskog fonda