Javni natječaj za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Općine Jarmina

Upute za prijavitelje

Obrazac proračuna B2

Obrazac zahtjeva za isplatom sredstava

Obrazac-izjave-o nepostojanju dvostrukog financ

Obrazac-izjave-o partnerstvu

Kontrolna lista-udruge

Sporazum o partnerstvu

Obrazac opisa projekta