Dana 2. ožujka 2020. godine u prostorijama Općine Jarmina predstavljena je  aplikaciju Rural.net koja je izrađena u sklopu projekta LOKO LAG koji je financiran iz ESF fonda.
Cilj aplikacije je povezati nezaposlene na području LAG-a BN s poslodavcima na području LAG-a i VSŽ.

Predstavljena aplikacija RuralNET