Općinsko vijeće Općine Jarmina donijelo je Odluku o isplati božićnice korisnicima zajamčene minimalne naknade kod CZSS i umirovljenicima sa područja općine Jarmina.

Svi umirovljenici i korisnici ZMN kod CZSS, koji ispunjavaju uvijete iz Odluke, trebaju podnijeti Zahtjev za ostvarivanje prava na božićnicu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jarmina najkasnije do 10.prosinca 2020.godine.      

Nakon navedenog datuma zahtjevi se neće zaprimati !

Svi umirovljenici koji su prošle godine ostvarili pravo na božićnicu molimo da uz zahtjev dostave novu potvrdu o visini mirovine-ne stariju od 2 mjeseca., ostalu  dokumentaciju ne moraju dostavljati, osim u slučaju da je došlo do promjene.

Zahtjev možete preuzeti na www.jarmina.hr 

u rubrici Dokumenti-Zahtjevi ili ga možete zatražiti putem maila  jarmina@jarmina.hr

Zahtjevu je potrebno priložiti :

  • presliku osobne iskaznice
  • potvrdu o visini mirovine (presliku zadnjeg odreska mirovine (tuzemne I inozemne) ili izvatka iz banke ili Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o mirovini), ne stariju od 2 mjeseca.
  • broj računa na koji će se izvršiti isplata božićnice (kopija kartice i dr.)

Zahtjev sa prilozima predaje se ISKLJUČIVO putem maila jarmina@jarmina.hr,  pošte  na adresu V. Nazora 2, 32280 Jarmina  ili ostaviti u poštanskom sandučiću na zgradi Općine.

Sve informacije možete dobiti putem telefona (032) 215-542

Pon-pet od 08:00-12:00 sati.

Zahtjev 

Odluka