1. Javni natječaj
  2. Upute za prijavitelje
  3. obrazac opisa programa ili projekta
  4. obrazac proračuna
  5. sporazum o partnerstvu u provedbi projekta
  6. prijedlog ugovora
  7. obrazac za procjenu kvalitete ili vrijednosti projekta
  8. obrazac-izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  9. obrazac-izjava o nekažnjavanju odgovorne osobe
  10. popis priloga koje se prilažu prijavi