1. Javni poziv     Pravilnik

2. Izjava o korištenim de minimis potporama

3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

4. Obrazac zahtjeva za dodjelu potpora 

5. Zahtjev za dodjelu potpora