Općinsko izborno povjerenstvo Općine Jarmina objavljuje pravovaljane kandidature za izbor općinskog načelnika i pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća te zbirnu listu pravovaljanih kandidatura za izbor općinskog načelnika i zbirnu listu pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Jarmina

Iste su objavljene  dana 30.04.2021. godine u 15:30 sati.  rok od 48:00 sati za podnošenje prigovora na objavljene liste počinje teći od njihove objave.

PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE I ZBIRNE LISTE ZA IZBOR OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JARMINA

PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE I ZBIRNE LISTE ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE JARMINA