OPIS NATJEČAJA TO 6.3.1.

 

 • Predmet: TO 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a Bosutski niz
 • Svrha: Opstanak i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava temelji se na potrebi za restrukturiranjem i povećanjem dodane vrijednosti. Ova operacija pruža pomoć malim potencijalno održivim farmama koje su orijentirane na tržišnu proizvodnju u skladu sa zahtjevima koje postavlja tržište, ali im nedostaju glavni resursi. Na taj način će se pomoći takvim gospodarstvima u prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju da postanu gospodarski održivi, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru.
 • Obuhvat LAG područja (JLS):
  • Općine: Andrijaševci, Babina Greda, Cerna, Gradište, Ivankovo, Jarmina, Nijemci, Privlaka, Stari Mikanovci te Vođinci
  • Gradovi: Otok
 • Raspoloživa sredstva: 1.812.456,00 HRK
 • Potpora po projektu 113.278,50 HRK (15.000 €)
  • Namjenska bespovratna sredstva
  • Isplata u 2 rate od najviše 3 godine (1. rata 50% od ukupne potpore nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava; 2. rata (konačna isplata) nakon završetka provedbe prihvatljivih aktivnosti)
 • Prilikom izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva Savjetodavna služba neće uzeti u obzir izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u koje su nastale nakon srpnja 2021. godine.
 • upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
 • mikro ili malo poduzeće
 • jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
  • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
  • obrt
  • trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
  •  

 

 

ROK ZA PRIJAVU!

Prijave projekta podnose se sukladno ovom Natječaju, koristeći obrasce i priloge koji su sastavni dio Natječaja.

Prilikom podnošenja prijave projekta nositelj projekta obavezno dostavlja natječajnu dokumentaciju iz priloga 1. ovog Natječaja. 

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 30.08.2021. godine, a najkasnije do 11.09.2021. godine na adresu:

  FALIČEVCI 6, 32251 PRIVLAKA

Na zatvorenom paketu/omotnici mora biti jasno navedeno:

naziv ovog Natječaja:1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“- NE OTVARATI

puni naziv i adresa nositelja projekta

na paketu/omotnici također mora biti zabilježen datum i točno vrijeme podnošenja prijave projekta . Prijave projekata poslane na način različit od gore navedenog (npr. faksom ili e-poštom) ili dostavljene na druge adrese bit će automatski isključene.