OBAVIJEST O POČETKU JAVNOG UVIDA U PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RASPOLAGANJA

POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU JARMINA