Upravni odjel za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije objavio je Javni poziv za pomoć obiteljima sa četvero i više djece do 18 godina na području Vukovarsko srijemske županije za 2022 godinu.

Javni poziv za pomoć obiteljima sa četvero i više djece do 18 godina na području Vukovarsko srijemske županije za 2022. godinu
možete pročitati OVDJE