Obrasce također možete preuzeti u rubrici Politika i rad- Natječaji-Javni pozivi

Javni natječaj za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području općine Jarmina za 2022.godinu

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa projekta

Obrazac proračuna

Obrazac- Izjava o partnerstvu

Sporazum o partnerstvu

Obrazac prijedloga ugovora

Obrazac za procjenu kvalitete-vrijednosti

Obrazac-Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac-Izjava o nekažnjavanju

Popis priloga koji se prilažu prijavi