Poštovani,

Vukovarsko-srijemska županija je 13. travnja, 2022. godine objavila „Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu.“

Ukupna vrijednost Javnog poziva je 2.500.000,00 kuna. Potpora Vukovarsko-srijemske županije za ovaj Javni poziv iznosi do 70% opravdanih troškova izvršenog ulaganja. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 10.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 50.000,00 kuna.

Pravo na potporu imaju poduzetnici, obrti te ostali subjekti kategorizirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva koji se svrstavaju u mikro, male i srednje subjekte malog gospodarstva sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije, izuzev trgovačkih društava i ustanova u kojima Vukovarsko-srijemska županija, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

Prihvatljive aktivnosti/troškovi su:

• nabave novih alata, novih strojeva, novih postrojenja i opreme, novih mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata
• izgradnje, dogradnje, adaptacije, opremanje poslovnog/proizvodnog prostora, najam/zakup štanda ili sajamske kućice i sl.
• nabave računalnih programa, troškovi licenciranja, izrade i nadogradnje web stranica i ulaganje u razvoj novih tehnologija
• istraživanje tržišta, kreiranje brenda, dizajniranje proizvoda, izrada promotivnih materijala i ostalih marketinških aktivnosti
• razvoja prototipova i novih proizvoda; poticanje razvoja inovativnih rješenja u poslovanju
• zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom
• troškovi uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i (re)certifiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama
• edukativne aktivnosti, te troškovi vezani uz najam prostora i drugi neposredni troškovi vezani uz prostor za održavanje edukacije; troškovi predavača
• polaganje stručnih i majstorskih ispita
• kotizacija za sudjelovanje na pojedinim radionicama, seminarima, konferencijama i sl.

Sve potrebne informacije o Javnom pozivu i dokumenti potrebni za prijavu nalaze se na sljedećem linku : https://www.vusz.hr/javni-pozivi-i-objave-vs-zupanije/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-za-razvoj-i-unapredenje-poslovanja-gospodarskih-subjekata-n-2

Prijavitelji mogu sve potrebne informacije dobiti i na brojevima telefona:

Mladen Periša: 032/454-608

Nenad Erić: 032/454-701

Marin Ergović: 032/454-603