Poštovani, 

obavještavamo Vas da je Općinsko vijeće Općine Jarmina donijelo Odluku prema kojoj će se financirati kupnja radnih bilježnica 

i radnih materijala za učenike Osnovne škole “Matija Gubec” Jarmina za šk.god. 2022./2023.

 Materijal će učenike dočekati u školi u mjesecu rujnu.

Načelnik

Goran Ileković