Popis osoba, odnosno obitelji korisnika zajamčene minimalne naknade koji ispunjavaju kriterij 1. ovog projekta pripremio je i Gradskom društvu Crvenog križa Vinkovci dostavio Centar za socijalnu skrb Vinkovci.
 
Korisnici koji ispunjavaju kriterije od 2. do 5. trebaju dostaviti popunjenu i potpisanu potrebnu dokumentaciju Gradskom društvu Crvenog križa Vinkovci: obrazac zahtjeva za humanitarnu pomoć, izjavu o zajedničkom kućanstvu i obrazac privole o korištenju osobnih podataka.
 
Uz zahtjev za humanitarnu pomoć korisnik je dužan priložiti presliku osobne iskaznice i dokaz o visini prihoda (potvrda o visini dohotka i primitka koju izdaje nadležna porezna uprava, rješenje HZMO, posljednji odrezak mirovine i sl.)

 

PRIVOLA

ZAHTJEV