Svi zainteresirani mogu se javiti  u vremenu od 08:00 do 12:00 sati na broj telefona (032) 215-542.