Poštovani, 

Javni natječaj kao i obrasce možete preuzeti i u rubrici Politika i rad… Natječaji – Javni pozivi…..

 

JAVNI NATJEČAJ-UDRUGE

2. UPUTE ZA PRIJAVITELJE

3 OBRAZAC OPISA PROJEKTA – PROGRAMA

4 OBRAZAC PRORAČUNA

5 OBRAZAC IZJAVA O PARTNERSTVU

5 A SPORAZUM O PARTNERSTVU

6 OBRAZAC PRIJEDLOGA UGOVORA

7 OBRAZAC ZA PROCJENU KVALITETE

8 OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

9. popis priloga koja se prilažu prijavi